Pärast viimast jääaega, hakati tasapisi omandama maaharimise oskusi.
Ei rännatud enam toiduotsimisel lõputult ringi. Hakati ehitama
püsivamaid, paikseid elupaiku ja omandama vara. Tekkis võimalus ja
arenes välja tööjaotus. Tekkisid käsitöölised, kes arendasid välja oma
kaubaks minevad tooted nagu ehted, keraamika ja mööbel.

Teadmised vana aja mööblist pärinevad keraamika kaunistustelt,
freskode stseenidest. Võrreldes keraamika ja ehetega, mille originaale
võime me imetleda varajastest tsivilisatsioonidest.

Esimene teadaolev mööblikujutuse pilt, milleks on järi, pärineb
Türgist Catal Huyukist ja mille vanuseks hinnatakse 3000.a. e.Kr.


Kõik vanad originaal mööbliesemed, mis mõningate rottide poolt
kahjustatud osadega on säilinud tänapäevani. Pärinevad Egiptuse
kuningate hauakambritest. Kus tänu soojale ja kuivale kliimale ning
suletud ruumile on esemed läbi sajandite heas seisukorras tänaseni
säilinud. Peale minimaalset taastus on säilitatud ja eksponeeritud
originaal esemed, muuseumides kõigile huvilistele vaatamiseks.

Hiina tsivilisatsioon on aastatuhandeid katkematult jätkunud. Kunsti
on sealmaal alati kõrgelt hinnatud. Tänu millel võiime me ka
tänapäeval osa saada säilinud Hiina vanast mööblist.

Kuigi Egiptuse, Kreeka ja Rooma mööblit on vähe säilinud, saame me
maalingute ja kirjanduse kaudu võimaluse ettekujutus kuidas kauges
minevikus elati.

Klassika taaselustumine: Kreeka, rooma ja egiptuse dekoor oli
inspiratsiooniks neoklassikalise mööbli stiili arengule Euroopas ja
Ameerikas 18. ja 19 sajandil.

Artikkel: Jaanus Pihelgas & Ko